تبلیغات
کفسابی انگلیسے
 
درباره سایت
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
انگلیسے
صفحه نخست             درباره من           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

چهارشنبه 10 شهریور 1395
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


انسانی:
تست 76 - گرامر درس پنج سال سوم (صفت فاعلی و مفعولی) و دقیقاً در صفحه 37 در درس نامه " کتاب گرامر انگلیسی به سبک کنکور زیر 10
ثانیه" آورده شده است.پاسخ گزینه 3 است.
تست 77 - گرامر درس یک پیش دانشگاهی(جمله واره قیدی شرط) و دقیقاً در صفحه 8 " کتاب گرامر انگلیسی به سبک کنکور زیر 10 ثانیه" آورده
شده است.پاسخ گزینه 4 است.
تست 78 - گرامر درس سه پیش دانشگاهی(جمله واره وصفی کوتاه شده) و دقیقاً در صفحه 24 " کتاب گرامر انگلیسی به سبک کنکور زیر 10 ثانیه"
آورده شده است.پاسخ گزینه 1 است.
تست 79 - گرامر درس چهار پیش دانشگاهی(جمله واره نتیجه) و دقیقاً در صفحه 30 " کتاب گرامر انگلیسی به سبک کنکور زیر 10 ثانیه" آورده شده
است.پاسخ گزینه 2 است.

هنر:
تست76 - گرامر درس یک پیش دانشگاهی(جمله واره قیدی شرط) و دقیقاً در صفحه 8 " کتاب گرامر انگلیسی به سبک کنکور زیر 10 ثانیه" آورده
شده است.پاسخ گزینه 4 است.
تست 77 - گرامر درس هشت پیش دانشگاهی(افعال ناقص در زمان گذشته) و دقیقاً در صفحه 51 " کتاب گرامر انگلیسی به سبک کنکور زیر 10
ثانیه" آورده شده است.پاسخ گزینه 1 است.
تست 78 - گرامر درس شش پیش دانشگاهی(جمله واره هدف و منظور) و دقیقاً در صفحه 43 " کتاب گرامر انگلیسی به سبک کنکور زیر 10 ثانیه"
آورده شده است.پاسخ گزینه 3 است.
تست 79 - گرامر درس دو پیش دانشگاهی(روابط افعال) و دقیقاً در صفحه 19 " کتاب گرامر انگلیسی به سبک کنکور زیر 10 ثانیه" آورده شده
است.پاسخ گزینه 2 است.


 رشته ریاضی :
تست 76 - گرامر درس چهار پیش دانشگاهی(جمله واره نتیجه) و دقیقاً درصفحه 69 " کتاب گرامر انگلیسی به سبک کنکور زیر 10 ثانیه" آورده شده
است.پاسخ گزینه 2 است. 
تست 77 - گرامر درس سه پیش دانشگاهی(جمله واره وصفی کوتاه شده) و دقیقاً درصفحه 23 " کتاب گرامر انگلیسی به سبک کنکور زیر 10 ثانیه" آورده
شده است.پاسخ گزینه 4 است. 
تست 78 - گرامر درس یک سال سوم (جمله واره اسمیه) دقیقاً در صفحه 56 در درس نامه " کتاب گرامر انگلیسی به سبک کنکور زیر 10 ثانیه" با ذکر
مثال ذکر شده است. پاسخ گزینه 3 است.
79 - گرامر درس دو سال سوم(مفعول حرف اضافه ای) دقیقاً در صفحه 20 " کتاب گرامر انگلیسی به سبک کنکور زیر 10 ثانیه" آورده شده است.پاسخ
گزینه 1 است.
رشته تجربی:
تست 76 - گرامر درس دو پیش دانشگاهی(روابط افعال) و دقیقاً در صفحه 18 " کتاب گرامر انگلیسی به سبک کنکور زیر 10 ثانیه" آورده شده
است.پاسخ گزینه 1 است.
تست 77 - گرامر درس شش پیش دانشگاهی(جمله واره هدف و منظور) و دقیقاً در صفحه 43 " کتاب گرامر انگلیسی به سبک کنکور زیر 10 ثانیه"
آورده شده است.پاسخ گزینه 3 است.
تست 78 - گرامر درس شش سال سوم(مجهول) و دقیقاً در صفحه 29 " کتاب گرامر انگلیسی به سبک کنکور زیر 10 ثانیه" آورده شده است.پاسخ
گزینه 4 است.
تست 79 - گرامر درس پنج پیش دانشگاهی(تضاد مستقیم) و دقیقاً در صفحه 39 " کتاب گرامر انگلیسی به سبک کنکور زیر 10 ثانیه" آورده شده
است.پاسخ گزینه 2 است
( کل صفحات : 11 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب